คำถาม

ติดตาม

หลักการผันอักษรสามหมู่ ต้องผันอย่างไร...

หลักการผันอักษรสามหมู่ ต้องผันอย่างไร
รายงาน!

เพิ่มความคิดเห็น

คำตอบ

การผันอักษร 3 หมู่

อักษรกลาง ( ก จ ด ตฎ ฏ บ ป อ ) ผันได้ทุกเสียง เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

อักษรสูง ( ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ) ถ้าเป็นคำเป็นจะมีพื้นเสียงจัตวา ผันด้วยรูป เอก โท

ถ้าเป็นคำตายจะมีพื้นเสียงเอก ผันด้วยรูป โท

อักษรต่ำ

คำเป็นพื้นเสียงสามัญ ผันด้วยรูป เอก โท

คำตายถ้าเสียงสั้น พื้นเสียงจะเป็นเสียงตรี ผันด้วย เอก จัตวา

คำตายเสียงยาว จะมีพื้นเสีย โท ผันด้วยรูป โท จัตวา
ภาพแทนตัวผู้ใช้ patpear2for2 Patpear2for2 30.01.2014 ขอขอบคุณ (0)
รายงาน!

เพิ่มความคิดเห็น

ยังไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่หรือ?

ถามคำถาม