หลักการผันอักษรสามหมู่ ต้องผันอย่างไร

สอบถาม Familycatjumji เกี่ยวกับคำถามนี้...

คำตอบ ยกเลิก

การผันอักษร 3 หมู่

อักษรกลาง ( ก จ ด ตฎ ฏ บ ป อ ) ผันได้ทุกเสียง เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

อักษรสูง ( ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ) ถ้าเป็นคำเป็นจะมีพื้นเสียงจัตวา ผันด้วยรูป เอก โท

ถ้าเป็นคำตายจะมีพื้นเสียงเอก ผันด้วยรูป โท

อักษรต่ำ

คำเป็นพื้นเสียงสามัญ ผันด้วยรูป เอก โท

คำตายถ้าเสียงสั้น พื้นเสียงจะเป็นเสียงตรี ผันด้วย เอก จัตวา

คำตายเสียงยาว จะมีพื้นเสีย โท ผันด้วยรูป โท จัตวา
Hey! Still not sure about the answer?

Check similar answers

ความช่วยเหลือสำหรับ
การบ้านฟรี!

มีปัญหากับการบ้านของคุณหรือเปล่า?
ขอความช่วยเหลือได้ฟรี!

คำถาม 80% ได้รับคำตอบภายใน 10 นาที

เราไม่เพียงแต่ตอบคำถาม แต่เรายังช่วยอธิบายความรู้เกี่ยวกับคำถามนั้นอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญของเรารับประกันคุณภาพ