×

ช่วยทำการบ้านฟรี

เพราะอะไรถึงเข้าร่วมกับ Brainly?

  • ถามคำถามที่คุณอยากรู้
  • ได้คำตอบที่มีคำอธิบาย
  • ตรวจสอบคำตอบที่ใกล้เคียง

ในการแสดงละคร ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเสื้อผ้าของผู้แสดงจากสีเหลืองไปเป็นสีดำทันทีจะทำได้อย่างไร จงอธิบาย

2

คำตอบ

2014-01-31T23:36:26+07:00
เป็นละครกราฟิคคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคะ ?? ถ้าใช่ ส่วนตัวไม่ทราบค่ะ แต่ถ้าเป็นการแสดงทั่วไป ก็ให้แต่งกายชุดสีดำไว้ข้างในอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนได้เลย หรืออาจมีลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก แล้วอาศัยจังหวะเนียนเปลี่ยนชุดไปเลยค่ะ 55
2014-02-01T00:05:56+07:00
ลองใช้เสื้อสะท้อนแสงก็ได้ครับ มันจะมีรุ่นที่เป็นสีดำนะ แต่พออยู่ในที่มืดจะเรืองแสงสีเหลืองทะท้อนแสง แต่ตอนแสดงคงต้อปิดไฟไปก่อนนะครับ ถึงจะเห็นสีเสื้อ
สมอง
  • สมอง
  • ผู้ช่วยเหลือ
ไม่มั่นใจกับคำตอบใช่ไหม?
เรียนรู้เพิ่มเติมกับ Brainly
มีปัญหากับการบ้านของคุณหรือเปล่า?
ขอความช่วยเหลือได้ฟรี!
  • คำถาม 80% ได้รับคำตอบภายใน 10 นาที
  • เราไม่เพียงแต่ตอบคำถาม แต่เรายังช่วยอธิบายความรู้เกี่ยวกับคำถามนั้นอีกด้วย
  • ผู้เชี่ยวชาญของเรารับประกันคุณภาพ