การบ้าน - ภูมิศาสตร์ - ทุกระดับชั้น
งาน วิชา / คำถามที่เพิ่ม ผู้เขียนคำถาม
ปัจจุบันองค์กรใด ที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
» ดู «      
(0/1)
ภูมิศาสตร์
10 แต้ม
+5 สำหรับคำตอบที่ดีที่สุด

คำตอบ: 1
20.01.2017, 19:34
beyonce01913
มือใหม่
เพราะเหตุใด บริเวณลุ่มแอมะซอนจึงเป็นพื่นที่ป่าไม้ใหญ่ที่สุดของอเมริกาใต้
» ดู «      
(0/1)
ภูมิศาสตร์
5 แต้ม
+3 สำหรับคำตอบที่ดีที่สุด

คำตอบ: 1
20.01.2017, 13:42
pure1
มือใหม่
ข้อมูลที่บรรจุในแผนที่เล่มส่วนใหญ่จะเเสดงเกี่ยวกับเรื่องใด
» ดู «      
(0/1)
ภูมิศาสตร์
5 แต้ม
+3 สำหรับคำตอบที่ดีที่สุด

คำตอบ: 1
19.01.2017, 20:08
piyach
มือใหม่
ป่าเซลวาสในทวีปอเมริกาใต้มีความสำคัญอย่างไร
» ดู «      
(0/1)
ภูมิศาสตร์
5 แต้ม
+3 สำหรับคำตอบที่ดีที่สุด

คำตอบ: 1
19.01.2017, 19:36
chirarat
มือใหม่
ดินแดนส่วนใดของอเมริกาเหนือที่อยู่ใกล้ทวีปเอเชียมากที่สุด
» ดู «      
(0/1)
ภูมิศาสตร์
5 แต้ม
+3 สำหรับคำตอบที่ดีที่สุด

คำตอบ: 1
16.01.2017, 21:06
simsgurupasakor
มือใหม่
ภูมิประเทศตอนกลางของแองโกลอเมริกาส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไร
» ดู «      
(0/1)
ภูมิศาสตร์
5 แต้ม
+3 สำหรับคำตอบที่ดีที่สุด

คำตอบ: 1
16.01.2017, 20:57
simsgurupasakor
มือใหม่
หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดเพราะเหตุใด
» ดู «      
(0/1)
ภูมิศาสตร์
5 แต้ม
+3 สำหรับคำตอบที่ดีที่สุด

คำตอบ: 1
13.01.2017, 09:07
dararat1
มือใหม่
All homeworks: 690
เลือกหน้าย่อย:
12345678...35...68หน้าสุดท้าย>>>