จะรับคะแนนได้อย่างไร?

1. เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดี...

  • ลงทะเบียนเพื่อรับคะแนนเริ่มแรก  50 คะแนน
  • กรอกข้อมูลในโปรไฟล์ของคุณให้ครบ เพื่อรับคะแนน  10 คะแนน
  • ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ เราจะมอบคะแนนให้อีก  10 คะแนน
  • เข้าใช้งานทุกวัน ทุกครั้งที่เข้าใช้งานครั้งแรกของวัน คุณจะได้รับ  5 คะแนน

2. ช่วยสนับสนุนเราด้วย!

แนะนำ Brainly ให้เพื่อนของคุณได้รู้จัก คุณจะได้รับคะแนนเมื่อเพื่อนของคุณลงทะเบียนและตอบคำถามหนึ่งข้อ
20 คะแนน

3. ใช้งานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ตอบคำถามที่ผู้ใช้คนอื่นโพสต์ คุณจะได้รับคะแนนในแต่ละครั้งที่ตอบคำถาม
ตอบคำถามให้สุดฝีมือ! ถ้าคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่ดีที่สุด คุณจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 50% คะแนน
เลือกคำตอบที่ดีที่สุด คุณจะได้รับคะแนนคืนทั้งหมด 25% คะแนน จากที่คุณใช้ไปกับคำถามนี้

4. มุ่งสู่อันดับสูงสุด!

รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
  1. อันดับ 15 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน
  2. อันดับ 10 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน
  3. อันดับ 5 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน