สำนวนไทยเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ค่ะ แล้วแปลความหมายเป็นประโยคด้วยน่ะค่ะ

1

คำตอบ

2014-01-29T00:01:43+07:00
ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด = การที่ฟังข้อความหรือสารไม่ครบถ้วน แล้วนำไปตีความไปเป็นอย่างอื่น ทำให้ผู้ที่กล่าวข้อความหรือสารนั้นถูกใส่ร้ายได้ // สำนวนนี้เกี่ยวกับการฟังคับบ