ใครทำกาพย์ยานี11ขอบอกด้วยจะให้สอนนอยนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

2

คำตอบ

2014-01-27T19:16:08+07:00
ยังไงค่ะ จะให้ช่วยแต่งหรอ หรือว่ายังไง???
ค่ะจะไห้ช่วยแตงอะค่ะคณุครูเขาไห้แตงความดีพื้นฐาน5ประการอะพี่คาาาาาาาาาาาาาาาาาา
  • Pond
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-27T23:57:59+07:00
หน้า5 หลัง6จ้า. คำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สอง คำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สี่
ช่วยแตงหน่อยนะค่ะคณุครูให้แตงกาพย์ยานี11มา4บนเป็นความดีพื้นทานอะพี่ค่ะพี่ช่วยหนูแตงหน่อยนะค่ะ