คำตอบ

2014-01-27T20:02:44+07:00
วรรณคดี คือ วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน มีคนอ่านแล้วอ่านอีก เป็นผลงานที่ควรค่าแก่การศึกษา เพราะ มีกาลเวลาเป็นเครื่องตัดสินอย่างหนึ่ง และกลุ่มบุคคลในอดีตเคยกล่าวยกย่องไว้
ลองปรับๆดูนะฮับ ขอให้โชคดี :)
2014-01-28T18:04:07+07:00
วรรณคดีเป็นเหมือนการเล่าเรื่องของสมัยก่อนโดยนำมาแต่งเป็นบทประพันธ์ต่างๆ เรื่อง อิเหนา