จะทำโครงงาน เรื่อง งานเจ้าพ่อ (สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) แต่ไม่รู้ว่าจะวางโครงเรื่องยังไง

2

คำตอบ

2014-01-28T18:22:11+07:00
๑. การเขียนโครงเรื่องอย่างคร่าวๆ คือ การเขียนโครงเรื่องโดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบของการเขียนโครงเรื่อง เป็นเพียงการจดและรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เท่านั้น ๒. การเขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อที่เป็นคำนาม คำกริยา หรือวลี ประกอบด้วยหัวข้อหรือประเด็นสำคัญ โดยใช้ถ้อยคำหรือวลีสั้นๆ เพื่อเสนอแนวคิดอย่างกว้างๆ ๓. การเขียนโครงเรื่องเป็นหัวข้อที่เป็นประโยค คือ เขียนทั้งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเป็นประโยคที่สมบูรณ์