คำตอบ

2014-01-27T19:37:58+07:00
สี่สิบสี่ตัวค่ะ (แต่จำยากเนอะ) ได้แก่  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ.        ค่ะ:D
2014-01-28T17:07:53+07:00
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส

ห ฬ อ ฮ
44 ตัว