เกิดจากแรงโน้มถ่วงของระบบสุริยะ
มีเฟสป่าวครับ
ครับ
โลกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ แต่กลับมีความเชื่อทางศาสนาที่บอกว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกซึ่งมันก็แล้วแต่ควมเชื่อของศาสนานั้นๆนะคะ
ผมเองครับฃ

คำตอบ

  • Pond
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-27T23:05:23+07:00
ไม่มีใครสร้างค่ะ เหมือนระบบสุริยะที่เกิดขึ้นเองแบบไม่มีใครสร้าง.
2014-01-29T20:53:20+07:00
ทฤษฎีสร้างโลกนั่นมีหลายทฤษฏีครับ ในทางวิทยาศษสตร์นั้นทฤษฎีที่ยอมรับนับถือกันมากที่สุดคือ การระเบิด หรือบิ๊กแบง แล้วเมื่อเวลาผ่านไปล้านๆปี กลุ่มควันก็กลายมาเป็นระบบสริจักรวาลในปัจจุบัน