คำตอบ

  • RoSEs
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-27T22:36:14+07:00
Verb to be หรือป่าว เป็นกริยาช่วยชนิดหนึ่งคือ is , am,are,was,were
  • Fon41
  • มือใหม่
2014-01-28T17:30:21+07:00
1. ถ้าเป็นกริยาสำคัญในประโยค มีความหมายว่า เป็น อยู่ คือ 2. ใช้วางข้างหน้า กลุ่มคำ adjective ( คำคุณศัพท์ ) 3. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Continuous ( ประโยคที่มี กริยา ing ) 4. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Passive Voice ( ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ )