คำตอบ

2014-01-28T17:45:04+07:00
ทำให้ได้ผลผลิตเยอะเพราะสารเคมีนั้นมีตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช แต่ผลเสียของการใช้สารเคมีคือทำให้ดินเสียง่ายและเป็นพิษต่อคน
2014-01-29T22:08:40+07:00
สารเคมีดีกว่าสารอินทรีย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีทีได้มานั้นมีการทดลองและวิจัยเพื่อให้สารสังเคราะห์ที่ได้มามีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่มันก็มีอันตรายมากกว่าสารอินทรีย์  เพราะสารอินทรีย์นั้นเป็นสารที่ได้ธรรมชาติ ซึ่งไม่มีพิษอะไรที่จะทำอันตรายต่อร่างกาย แค่ต้องรู้จักวิธีใช้สารให้ปลอดภัยเทานั้นเอง