ฟิสิกส์ เรื่องเสียงและการได้ยิน มีทั้งหมดกี่สูตร ครับ อะไรบ้าง

1

คำตอบ

2014-02-07T10:56:34+07:00
โอ้.....มีเยอะนะคะ สูตร  
  การหาความเข้มเสียง I    =    I    -    ความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ
   ( วัตต์ / ตารางเมตร )  P    -    กำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ( วัตต์ )