คำตอบ

2014-01-28T11:36:14+07:00
คนที่มีการศึกษาแต่ไม่มีความคิด
ไม่สามารถนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ได้