คำตอบ

2014-01-28T17:14:23+07:00
ผลกระทบคือ ทำให้การเรียนรู้จากการอ่านหนังสือนั้นลดลงเพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีเทคโนโลยีที่หลายหลายและสะดวกสบายมากเช่นอินเทอร์เน็ต เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้รับการบ้านจากอาจารย์มาก็ไม่มีใครที่จะไปเปิดอ่านหนังสือเพื่อตอบคำถาม แต่กลับมาค้นหาในอินเทอร์เน็ต เพราะง่าย สะดวก สบาย มีผลกระทบอีกหลายอย่างเช่น เด็กสมัยใหม่ติดเกมออนไลน์ เข้าเว็บที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
  • yim
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-28T17:25:21+07:00
ด้านบวก  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร  
ด้านลบ  ทำให้การแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็วจริยธรรมในการใช้คมพิวเตอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญ