คำตอบ

2014-01-28T17:34:20+07:00
เป็นเอกลักษณ์ของไทย
เป็นความสำคัญของไทยเดิม
เป็นเครื่องดนตรีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนค่ะ ทำให้รู้ว่าเครื่องดนตรีมีลักษณะอย่างไรค่ะ
เป็นเครื่องดนตรีที่มนุยษ์สร้างขึ้นและมีเสียงดนตรีที่ไพเราะค่ะ
  • yim
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-28T17:38:49+07:00
ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษ์สร้างขึ้น  โดยใช้เสียงเป็นการสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา  ทำนองอารมณ์ของเพลง  และเป็นสื่อเสริมแต่งให้กิจกรรมประเพณีที่มนุษย์ประกอบขึ้นนั้นให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันปีค่ะ แสดงให้เห็นว่า ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างแยกออกจากกันมิได้ ไม่ว่าคนๆนั้นจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ตลอดเวลาทั้งชีวิตของเค้าต้องเกี่ยวข้องกับดนตรีไม่มากก็น้อย บางคนรักและชอบดนตรีมากด้วยเหตุผลว่า มันให้ความรู้สึกเป็นสุข สนุกสนาน ผ่อนคลาย