ให้ความรู้ในเรื่องวิชาการต่างๆจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน
สอนให้ผู้อื่นเข้าใจ
สอนนักเรียนได้

คำตอบ

2014-01-28T18:05:28+07:00
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง สอนในสิ่งที่ดีให้กับเด็กเพื่อเด็กจะได้เป็นคนดีของสังคม
  • nammon
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-28T18:56:36+07:00
ให้ความรู้ในวิชาที่ตนเองได้ร่ำเรียนมา มอบให้แก่ศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถที่ตนเองได้ไปศึกษามา และเป็นคนที่ช่วยมอบแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ศิษย์