ช่วยตัวอย่างภาษาต่างประเทศที่ใช้ในประเทศไทย หน่อยค่ะ ^O^

2

คำตอบ

2014-01-28T18:58:10+07:00
2014-01-29T01:44:38+07:00