คำตอบ

2014-01-29T20:31:05+07:00
สอบถรมผู้รู้หรือ ผ้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านโรคไล้เลือดออก
เสิร์ชหาข้อมูลผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ต่างๆ ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด หรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book