กาพยเรื่องพระไชยสุริยาเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นในคำประพันธใด

2

คำตอบ

  • prang
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-28T20:46:28+07:00
2014-01-29T01:46:02+07:00
โดยใช้คำประพันธ์ กายพ์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนาง 28 ครับ