คำตอบ

2014-01-28T22:20:55+07:00

โวหาร คือ ถ้อยคำที่มีการเรียบเรียงหรือเขียนขึ้นอย่างมีศิลปะมีชั้นเชิงในการเขียนช่วยให้เห็นภาพหรือเข้าใจเรื่องมาขึ้น เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้มากขึ้น

ในภาษาไทยมี 5 ชนิด

1.อุปมาโวหาร เป็นการเปรีบยเทียบสิ่งหนึ่ง เหมือนสิ่งหนึ่ง เช่น สวยเหมือนนางฟ้า

2.พรรณาโวหาร เป็นการอธิบายหรือเล่าเรื่องโดยสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกไปด้วย

3.เทศนาโวหาร จะพบมากในงานเขียนพวกหนังสือธรรมมะ

4.บรรยายโวหาร เป็นการเล่าเรื่องให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร แต่ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไป

5.สาธกโวหาร มักจะแทรกในเนื้อเรื่องเป็นการยกตัวอย่างประกอบ


2014-01-29T01:47:37+07:00
โวหาร คือ ถ้อยคำที่มีการเรียบเรียงหรือเขียนขึ้นอย่างมีศิลปะมีชั้นเชิงในการเขียนช่วยให้เห็นภาพหรือเข้าใจเรื่องมาขึ้น เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้มากขึ้น