คำตอบ

  • prang
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-28T20:36:40+07:00
คำขวัญของอาเซี่ยน คือ
"One Vision, One Identity, One Community" : " หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม "

สัญลักษณ์อาเซียน
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
2014-01-29T01:02:35+07:00
One Vision, One Identity, One Community นี่เป็นคำขวัญครับ
ส่วนอาเซียนคืออะไรนั่น ก็เป็นการรวมกลุ่มทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ จาก 11 ประเทศในภูมิภาคครับ