คำตอบ

2014-02-07T18:36:06+07:00
ใช้วิธี ดิฟฟิเชี่ยน เลยครับ ถ้าเขาถามหาจุด x และ y
เช่น 2x²-4x+8 
ให้ดูตัวหน้านะครับ นำกำลังสองคูณเลขตัวหน้าจะได้ 4x แล้วข้างหลัง x จะหายไป จะกลายเป็น 4x-4 = 0
4x = 4
x = 1