รูป 2 มิติ เกิดจากการผ่า คืออะไร
การมองภาพ 3 มิติ คืออะไร
ภาพที่เกิดจากการประกอบกันของลูกบาศก์ คืออะไร

1

คำตอบ

2014-01-28T23:58:17+07:00
รูปสองมิติที่เกิดจากการผ่ารูปทรงเรขาคณิตสามมิติอ่ะครับ ว่าได้เป็นรูปอะไรบ้าง

การมองภาพสามมิติ เช่น การมองภาพจากมุมบน แล้วเห็นเป็นรูปอะไร ด้านข้าง ด้านหน้าอะไีประมาณนี้อะครับ

ภาพที่เกิดจากการประกอบกันของลูกบาศก์ คือรูปคลี่ของลูกบาศก์ครับ