คำตอบ

2014-02-01T18:52:00+07:00
นิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์รึปล่าวครับ?
การสร้างสัมพันธไมตรี - พระนารายณ์ทรงมีรับสั่งให้คณะฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ เช่น จีน อังกฤษ ฮอลันดา อิหร่าน