วันนี้ กรุรัก กรุทน กรุรอ
วันไหน กรุเหนื่อย กรุท้อ กรุขอลา

1