คำตอบ

2014-01-29T20:19:08+07:00
ประเภทของดนตรี จะแย่งโดยให้เกณฑ์หลักๆเช่น ลักษณะของดนตรี เครื่องดนตรีทีใช้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้

1. ดนตรีศิลป์ คือ ดนตรีที่มีระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติครับ
2. ดนตรีพื้นบ้าน คือ ดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ ส่วนใหหญ่ดนตรีประเภทนี้ จะแสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ
3. ดนตรีสมัยนิยม คือ ดนตรีที่ป๊อปมากในหมู่คนส่วนใหญ่ หรือได้รับความนิยมอย่างสูงในทั่วโลก การมาเป็นกระแสต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • benza
  • มือใหม่
2014-02-05T03:39:47+07:00
ตามลักษณะของเสียงที่คล้ายคลึงกันและลักษณะของเครื่องดนตรีเเบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่
1 เครื่องสาย
2เครื่องลมไม้
3เครื่องลมทองเหลือง
4เครื่องลิ่มนิ้ว
5เครื่องกระทบ