(รุด 8 ส่วน 125 ทั้งหมดกำลังสอง) = (16ส่วน 625 ทั้งหมดยกกำลัง 1 ส่วน x ) แล้วค่า x มีค่าเท่ากับเท่าได

1

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-01T22:46:34+07:00
 \sqrt{ \frac{8}{125} }^{2} =  \frac{16}{625}^{ \frac{1}{x} }
                 \frac{8}{125} =  \frac{16}{625}^{ \frac{1}{x} }
     \frac{(2)^{3} }{(5)^{3} } =  (\frac{(2)^{4} }{(5) ^{4} })^{ \frac{1}{x} }
             (\frac{2}{5}) ^{3} = (( \frac{2}{5})^{4})^{ \frac{1}{x}}
เมื่อฐานเลขยกกำลังเท่ากัน เราก็มาทำที่เลขยกกำลังต่อ
                                 3 = (4) \frac{1}{x}
                                 3 =  \frac{4}{x}
                               3x = 4
                                 x =  \frac{4}{3}