คำตอบ

2014-01-29T18:33:33+07:00
เพราะหญิงและชายวัยรุ่นมีเพศสัมพันธู์ไวและไม่ระวังและป้องกัน
2014-01-29T18:34:48+07:00
เพราะผู้หญิงสมัยนี้มีเพศสัมพันธุ์เร็ว โโยไม่ใส่ถุงยางอนามัย