หมุนจุด A(-4,1) รอบจุดกำเนิดตามเข็ม นาฬิกาด้วยมุมที่มีขนาด 180 องศา แล้วสะท้อนโดยมีแกน y เป็นเส้นสะท้อน จะได้ภาพของจุด A มีพิกัดตรงกับข้อใด
1) (-4,-1)
2) (-4,1)
3) (4,-1)
4) (4,1)

2

คำตอบ

2014-01-30T20:02:16+07:00
ตอนแรก รอบจุดกำเนิดตามเข็ม นาฬิกาด้วยมุมที่มีขนาด 180 องศา จะได้ 4 กับ -1
พอสะท้อนข้ามแกน Y จะได้ -4 กับ -1

2014-02-06T11:44:32+07:00
ให้ดูที่xครับ -4ห่างจากแกนy 4หน่วย เพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนที่ 4 ครับ


ตอบข้อ4ครับ