แท็งก์น้ำวัดภายในได้กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 1 เมตร มีน้ำอยู่ครึ่งแท็งก์คิดเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

2

คำตอบ

2014-01-29T18:01:11+07:00
500,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ฮับ :)
2014-02-01T17:24:43+07:00
1 เมตร = 100 เซนติเมตร

หาปริมาตร = กว้างxยาวxสูง
               = 100x100x100
               = 1,000,000 ลบ.ซม.

ครึ่งถัง = 1,000,000/2
          = 500,000 ลบ.ซม.