คำตอบ

  • Phara
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-21T17:21:09+07:00
ศัพท์บัญญัติแพทย์ 
http://erc-kmitl-fact.blogspot.com/2009/10/blog-post_08.html

ศัพท์บัญญัติวิทยาศาสตร์
http://www.thaiglossary.org/groups/s-t/browse/published/search/F/prefix

แต่รู้สึกว่าส่วนมากจะเป็นคำทับศัพท์นะคะ^^