คำตอบ

2014-01-30T20:17:52+07:00
7 เปอร์เซนต์   นำราคาของ คูณ 7 หารด้วย 100
เช่น  ราคาของ 200 คิดคือ 200 คูณ7 หารด้วย 100 
                     ภาษีมูลค่าเพิ่ม   เท่ากับ 14  บาท
        ถ้ารวมทั้งหมด จะเท่ากับ  200 + 14  เท่ากับ 214 บาท
2014-02-01T17:22:21+07:00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในประเทศไทยเรานั้นเท่ากับ 7%
ถ้าต้องการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็นำ 7คูณกับจำนวนที่ต้องการหา แล้วหารด้วย 100 ครับ