คำตอบ

2014-01-30T10:36:27+07:00
การอ่านเพื่อให้เข้าใจนั่นเองครับ การตีความือการที่เราอ่านหนังสือ แล้วเรานำมาจับใจความ แปลความออกมาเป็นของตัวเองครับ
2014-01-31T23:29:22+07:00
การตีความเป็นการอ่านข้อความใดข้อความหนึ่ง แล้วนำมาคิด พิจารณา ตีความเป็นภาษาของตนเอง เข้าใจในแบบของเรา ไม่ใช่วิธีการจำ หรือ ลอกเลียนแบบข้อความของคนอื่นมาค่ะ ;))