คำตอบ

2014-01-30T13:28:39+07:00

การผันอักษร 3 หมู่

อักษรกลาง ( ก จ ด ตฎ ฏ บ ป อ ) ผันได้ทุกเสียง เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

อักษรสูง ( ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ) ถ้าเป็นคำเป็นจะมีพื้นเสียงจัตวา ผันด้วยรูป เอก โท

ถ้าเป็นคำตายจะมีพื้นเสียงเอก ผันด้วยรูป โท

อักษรต่ำ

คำเป็นพื้นเสียงสามัญ ผันด้วยรูป เอก โท

คำตายถ้าเสียงสั้น พื้นเสียงจะเป็นเสียงตรี ผันด้วย เอก จัตวา

คำตายเสียงยาว จะมีพื้นเสีย โท ผันด้วยรูป โท จัตวา