คำตอบ

2014-01-30T19:42:24+07:00
รูท หรือ รากที่สอง คือ การที่มีเลขตัวเดียวกันคูณกันสองครั้ง อย่างเช่น
  รูท 81   ถอดได้เท่ากับ9    ( 9 คูณ 9  เท่ากับ 81)
        หลักการก็คือว่าเราต้องหาตัวประกอบของตัวที่อยู่ในเครื่องหมายรูท
แล้วถอดตัวที่ซ้ำกันออกมา โดยซ้ำกันหนึ่งตัวจะถอดออกมาได้เพียงตัวเดียว 
แล้วถ้าตัวประกอบที่หาได้มันมีแค่ตัวเดียวก็เอามันมาคูณกัน เช่น

รูท 81 = รูท 9 คูณ 9  <<< จะถอดออกมาได้แค่ตัวเดียวโดยคำตอบคือ 9
ดังนั้น รูท  81 เท่ากับ 9

รูท  50 = รูท 2 คูณ 5 คูณ 5  <<< ถอดออกมากได้เท่ากับ รูท 50 = 5  และติดรูท 2 ไว้ในรูท
ก็คือ 5 รูท 2