คำตอบ

2014-01-29T21:24:59+07:00
ครน. เอาง่ายคือ ถ้าโจทย์มีสองจำนวน ให้จำนวนทั้งสองมาแยกตัวประกอบก่อนครับ
18 = 2x3x3
12 = 2x2x3
ดึงตัวทำซ้ำกันมา ในที่นี้คือ สองหนึ่งคู่ และสามอีกหนึ่งคู่ แต่เราเอาแค่หนึ่งตัว
แล้วนำตัวลขที่เหลือคือ 3,2 มาคูณกับ2และ3 ที่มีคู่ แต่เราเอามาแค่ตัวเดียวครับ แล้วนำมาคูณกัน