เราสามารถออกสำเนียงของประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องได้อย่างไร

2

คำตอบ

2014-01-30T00:46:25+07:00
2014-01-30T16:39:07+07:00
ฝึกฟังเสียงจากเจ้าของภาษาบ่อยๆ
พูดให้ชัดเจน ออกเสียงท้ายคำ
ประโยคคำถามท้ายคำเสียงสูง
ฮับ :D