คำตอบ

2014-01-29T21:17:48+07:00
พหุนามคือนิพจน์ที่มีอย่างน้อย 1 ตัวแปร โดยใช้การดำเนินการ บวก,ลบ,คูณ
2014-01-31T18:21:06+07:00
เรื่องพหุนามเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะ แต่ไม่ได้ยากด้วยเรื่องของทฤษฎี ยากเพราะต้องอาศัยการฝึกฝนและทำโจทย์ แบบฝึกหัดบ่อยๆ เยอะๆ เพื่อความชำนาญค่ะ แนะนำว่าควรหาโจทย์จากอินเทอร์เน็ต หรือซื้อหนังสือมาทำเยอะๆ รับรองว่าต่อไป เรื่องนี้ จะกลายเป็นเรื่องสนุกมากจริงๆ มองโจทย์ปราดเดียวก็รู้แล้วว่าคำตอบคืออะไร 55 //สู้ๆค่ะ เป็นกำลังใจให้คนใฝ่เรียนรู้ เฮ้!