อยากรู้วิธีการเเก้สมการเชิงเส้นสองตัวเเปรอะครับ พร้อมตัวอย่าง

1

คำตอบ

2014-02-06T13:34:56+07:00
อย่างแรกก็ต้อง แก้สมการใดสมการหนึ่งให้เหลือตัวแปรเดียวxหรือy
แล้วก็เอาตัวแปรนั้นไปแทนค่า ของอีกสมการหนึ่ง แล้วก็แก้ออกมาครับ