คำตอบ

2014-01-31T18:59:44+07:00
พวกจุลินทรีย์มีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์โดยส่งเอนไซม์ออกมาย่อยค่ะ ในปัจจุบันมีการนำเอนไซม์มาใช้ประโยชน์ด้วย เช่นการบำบัดน้ำเสียค่ะ