บ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 4 เมตร ต้องกาใส่น้ำเต็มบ่อ จะต้องใส่น้ำกี่ลิตร

2

คำตอบ

2014-01-30T10:32:51+07:00
ตอนแรกหาความจุของบ่อน้ำก่อนครับ
สูตรการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้างxยาวxสูง
                                                   = 3x7x4 = 84 ลูกบาศก์เมตร
แล้วนำมาเทียบมตราหน่วยวัดปริมาตร คือ 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ลิตร
เพราะฉะนั้น บ่อน้ำบ่อนี้จะจุ 84,000 ลิตร ครับ
2014-01-31T19:05:39+07:00
หาปริมาตรของบ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนค่ะ จะหาได้จากสูตร กว้างxยาวxสูง
                                                                                    = 3x7x4
                                                                                    = 84 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่ง  1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000 ลิตรค่ะ ดังนั้นโจทย์ถามหาปริมาณน้ำเป็นลิตร
                                                                    จะได้         = 84x1,000
                                                                                    = 84,000 ลิตร #
ดังนั้นจะต้องใส่น้ำ 84,000 ลิตรค่ะ