หินที่มีสาเหตุการผุพังจากความชื้นในอากาศคือหินชื่อว่าอะไร และเกิดจากอะไร

1

คำตอบ

2014-01-31T23:47:32+07:00
เท่าที่ผมรู้คือ หินส่วนใหญ่นั้นเกิดการกร่อนโดยธรรมชาติ ทั้งลม กระแสน้ำ ธารน้ำแข็ง(ประเทศเราไม่มี -.-)