คำตอบ

2014-01-31T18:54:43+07:00
หินบนดาวเสาร์หรือเปล่าคะ เป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ คือหนาแน่นเพียง 0.70 เท่านั้นค่ะ