คำตอบ

2014-01-30T16:35:01+07:00
พยายามหาความหมายของศัพท์ที่เราไม่รู้จัก ดูบริบท แล้วเดาความหมายตามความน่าจะเป็น
สู้ๆนะฮับ :D
2014-01-31T10:17:32+07:00
คำไหนที่ไม่รู้ความหมายก็เปิดดิกชั่นนารีดีกว่านะครับ ได้ฝึกเปิดดิกไปด้วย
แล้วลองนำคำที่แปลโดดๆ มารวมกันแล้วจัดระเีบียบข้อความให้มันดูสวยขึ้น แต่อย่าเอาคำออกนะครับ   55555