จู่ หนี่ เชิง หลี่ ไคว้ เหลอะ ค่ะ
หรือ 祝你生日快樂 ค่ะ

คำตอบ

2014-01-30T17:02:18+07:00
ไปที่ google แปลภาษาเลยฮับ
ขออภัย เนื่องจากไม่มีภาษาจีนในเครื่อง :D
2014-01-31T23:49:47+07:00
จู่ หนี่ เชิง หลี่ ไคว้ เหลอะ //พินอิน ค่าา คอมที่บ้านไม่มีภาษาจีน ขอโทษมา  ณ ที่นี้