คำตอบ

2014-01-31T09:54:00+07:00
มีระบบการวัดที่เรียกว่า กฎของโมส์ครับ

ระดับความแข็ง - แร่
1 - ทัลก์
2 - ยิปซัม
3 - แคลไซต์
4 - ฟลูออไรด์
5 - อะพาไทด์
6 - ออร์โทเคลสเฟลด์สปาร์
7 - ควอตซ์
8 - โทปาส
9 - คอรันดัม
10 - เพชร