น้ำต้องการปิดกระดาษสีรอบถังน้ำรูปทรงกระบอก ที่มีรัศมีที่ฐาน0.8เมตร สูง 150 เซนติเมตร จำนวน 10 ถังโดย เว้นฝาด้านบนไว้น้ำจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยเท่าไร

1

คำตอบ

2014-01-30T18:34:21+07:00
** เปลี่ยนหน่วยให้อยู่ในหน่วยเซนติเมตร คือ 0.8เมตร = 80เซนติเมตร
ขั้นแรก:หาพื้นที่ฝาปิดด้านล่าง
ฝาวงกลม = 3.14x80x80 = 200.969 ตารางเซนติเมตร

ขั้นที่สอง: หาพื้นที่ของถังน้ำรอบๆ
ได้จากการหาเส้นรอบรอบของวงกลมคูณด้วยความสูงของถังน้ำ
= (2x3.14x80) x 150
= 251.2 x 150
= 75,880 ตารางเซนติเมตร

ขั้นที่สาม: หาทั้งหมด10กระป๋อง
นำเอาผลลัพธ์ทั้งสองค่าที่ได้มาบวกกันแล้วนำไปคูณด้วยสิบ
= (200.969+75,880) x 10
= 76,080.969 x 10
= 760,809.69 ตารางเซนติเมตร

ขั้นที่สี่: นำมาแปลงเป็นหน่วยตารางเมตร
= 760,809.69 / 10,000
= 76.080969 ตารางเมตรครับ