คำตอบ

2014-01-30T20:47:59+07:00
2014-01-31T10:16:07+07:00
บอแกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับ
จะอยู่ในรูป S + V.2