คำตอบ

2014-01-31T09:48:21+07:00
หันหน้าตัวเองไปทางทิศตะวันออก
ซ้ายมือ - ทิศเหนือ
ขวามือ - ทิศใต้
ด้านหลัง - ทิศตะวันตก
2014-01-31T19:01:53+07:00
ทิศเหนือสามารถสังเกตได้จาก ดาวเหนือ ในเวลากลางคืน
ส่วนทิศตะวันออก สามารถสังเกตได้จาก ดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันค่ะ